Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Съвети, чиито функции са променени през 2019


Съвети, чиито функции са променени общо: 2
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност

предишна година