Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Съвети, чиито функции са променени през 2018


Съвети, чиито функции са променени общо: 3
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия

предишна година следваща година